Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj

 

Naziv operacije:

Energetska prenova Gostišča Jutriša

 

Cilj operacije:

Energetska in snovna učinkovitost objekta