ŠKAMPI NA ŽARU ALI V OMAKI

kg € 44,00

ŠKAMPI NA ŽARU ILI U UMAKU / GRILLED SCAMPI OR IN SAUCE / GEGRILLTE SCAMPI ODER IN SAUCE
SCAMPI ALLA GRIGLIA O IN SALSA / КРЕВЕТКИ НА ГРИЛЕ ИЛИ В СОУСЕ