OKOLJSKI CERTIFIKAT ZELENI KLJUČ

S ponosom objavljamo, da smo prejeli okoljski / trajnostni znak ”Green Key”.

Zeleni ključ

V procese uresničevanja okoljske politike so vpeti vsi zaposleni, k varovanju okolja pa vljudno vabimo tudi vas, cenjene goste. Z željo po lepši prihodnosti se na vas obračamo s prošnjo, da ločujete odpadke v zato posebej namenjenih posodah, varčujete z vodo in energijo ter uporabljate trajnostne načine prevoza.

Narava nam bo za preudarno ravnanje in našo ekološko ozaveščenost zagotovo hvaležna!

Program Zeleni ključ

Kaj je Zeleni ključ

Certifikat Zeleni ključ je vodilni standard odličnosti na področju okoljske odgovornosti in trajnostnega delovanja v turistični industriji. Zeleni ključ zagotavlja, da turistični obrati poslujejo po strogih merilih, ki jih je določila Mednarodna fundacija za okoljsko vzgojo FEE. Gostje, ki se odločijo za bivanje v turističnem obratu z okoljskim znakom Zeleni ključ, neposredno pripomorejo k varovanju okolja. Certificirani obrati dosegajo in ohranjajo visoke okoljske standarde s pomočjo stroge dokumentacije in pogostih kontrolnih pregledov na lokaciji.

Certifikat Zeleni ključ je namenjen:

  • hotelom in hostlom
  • manjšim nastanitvenim obratom
  • kampom in počitniškim parkom
  • kongresnim centrom
  • gostinskim obratom
  • turističnim atrakcijam

Naš obrat Gostišče Jutriša je v letu 2022 pridobil okoljski znak ”Green Key/Zeleni ključ”. Izjavljamo, da:

  • ravnamo okolju prijazno na vseh področjih našega poslovanja,
  • o pomenu trajnostne naravnanosti osveščamo naše obiskovalce, goste, prijatelje in sorodnike, ter
  • nenehno iščemo nove rešitve za odgovorno ravnanje z naravnimi viri in za učinkovito rabo električne ter toplotne energije.

Odličnost na področju okoljske odgovornosti in trajnostnega delovanja

Pomemben pogoj za pridobitev znaka Zeleni ključ je namreč prav osveščanje. Hvaležni bomo, če boste nasvete upoštevali in tako skupaj z nami prispevali k ohranitvi okolja.

QR koda

Certifikat